top of page
Search
  • Writer's pictureClarity Capital

שיהיה ברור: השקעות אחראיות נועדו למקסם רווח

באחרונה השתתפתי בכנס של מכון CFA, הארגון הגלובלי המוביל של תעשיית ההשקעות, שחברים בו 160 אלף מנהלי השקעות ואנליסטים מיותר מ–75 מדינות. אחד הנושאים החמים כיום בשיח המקצועי בתעשייה הוא ההשקעות האחראיות. תחום זה, שבעבר היה תחום נישתי, עובר בהדרגה למרכז הבמה.


מהשיח הדל המתקיים בנושא זה בישראל ניכר שיש חוסר הבנה לגבי גישת ההשקעות האחראיות. התפישה הרווחת היא שמדובר בהשקעות שמטרותיהן חברתיות בלבד, ושאינן בהכרח כלכליות — כלומר, שאינן למטרות רווח או שהרווח הוא מטרה משנית. הגיע הזמן להעמיד דברים על דיוקם.


תחום ההשקעות האחראיות הוא רחב וכולל מגוון אסטרטגיות. הבסיסית והנפוצה ביותר נקראת ESG — והיא מדברת על הכללת שיקולים של סביבה (Environment), חברה (Social) וממשל (Governance) בשיקולי ההשקעה, נוסף על התייחסות לשיקולים הפיננסיים־עסקיים הרגילים. העולם המפותח־המודרני מייחס חשיבות להיבטים אלה, ואי־אפשר להתעלם מהם בבואנו להעריך השקעות.


דוגמה פשוטה: אם חברה מזהמת את הסביבה, הרי הנזק הסביבתי מבחינתה — הכספי והתדמיתי שייגרם לה אם תיקנס — צריך להיות מובא בחשבון. אלה סיכונים ממשיים ש"נחשפים" כתוצאה ממתן תשומת להיבטים שקיבלו בעבר דגש מועט, אבל בסופו של דבר הם משפיעים על אטרקטיביות ההשקעה — דרך השפעה על התשואה הפוטנציאלית או דרך הסיכון הכרוך בה.


הכללת שיקולים אלה בהחלטת ההשקעה עשויה לגרום להשקעה להיות אטרקטיבית פחות, ואולי אף להביא לפסילתה. לעומת זאת, התנהלות לפי סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי, למשל, עשויה להגביר את אטרקטיביות ההשקעה. זהו מהלך רציונלי לחלוטין וניטרלי מבחינה ערכית.יש גם גישות שאינן מתיימרות להיות ניטרליות מבחינה ערכית. משקיעים מוסדיים משרתים את הציבור בכך שהם מנהלים את כספי הפנסיה שלו. יש גופים באירופה ובארה"ב שמוודאים כי ההשקעות שהם מבצעים לא יפגעו בציבור שהם משרתים. יש גם גופים ומשקיעים פרטיים המעוניינים שכספם ינוהל באופן התואם את ערכיהם.כך למשל, קרן ההשקעות המצליחה של אוניברסיטת ייל, הנחשבת מובילת דעה בעולם ההשקעות האמריקאי, הודיעה באחרונה כי היא שוקלת לצאת מהשקעות פרטיות שלתפישתה אינן אתיות. אין הכוונה לבצע השקעות שאינן הגיוניות מבחינה כלכלית, אלא לבצען בתוך מסגרת אתית ראויה. אסטרטגיות מסוג זה עדיין רווחות פחות מגישת ה–ESG, אבל זוכות לתשומת לב גוברת.תחום ההשקעות האחראיות, ובעיקר אסטרטגיית ESG, משתלב בהדרגה במיינסטרים של תעשיית ההשקעות הגלובלית. אין בסיס לתפישה המושמעת לעתים בישראל כי גישה זו מתמקדת בהשקעות שאינן בהכרח כלכליות. הגיע הזמן לשנות את תפישתנו לגבי תחום חשוב זה.


ערן פלג, מנהל השקעות ראשיPublished in The Marker on October 27th 2018

פורסם בדה מרקר ב 27 לאוקטובר 2018

לקריאת המאמר באתר דה מרקר לחצו כאן.

Comments


bottom of page