יחס אישי

סטנדרט מוסדי

קרנות מוטבות מס

קלאריטי מספקת גישה ללקוחותינו לקרנות ומטבעות חוץ מוטבות מס המיועדות ללקוחות משלמי מיסים בארה"ב.

קרן חוב פרטי מגוונת

CPIF II) Clarity Private Income Fund II) הינו אגד קרנות המחזיק בהשקעות בקרנות חוב פרטי המאגד מגוון של הזדמנויות בתחום החוב הפרטי תוך ניצול כשלים של שוק האשראי בענפים שונים.

האסטרטגיה מייצרת איזון בין הסיכון הגלום בהשקעה ביחד עם פיצוי על חוסר הנזילות של נכסים מסוג זה.

 
 

צרו קשר עם מנהלי קשרי הלקוחות שלנו להסבר נוסף על אסטרטגיית ההשקעות שלנו