יחס אישי

סטנדרט מוסדי

Construction Worker

קרנות מוטבות מס

קלאריטי מספקת גישה ללקוחותינו לקרנות ומטבעות חוץ מוטבות מס המיועדות ללקוחות משלמי מיסים בארה"ב.

קרן חוב פרטי מגוונת

CPIF II) Clarity Private Income Fund II) הינו אגד קרנות המחזיק בהשקעות בקרנות חוב פרטי המאגד מגוון של הזדמנויות בתחום החוב הפרטי תוך ניצול כשלים של שוק האשראי בענפים שונים.

האסטרטגיה מייצרת איזון בין הסיכון הגלום בהשקעה ביחד עם פיצוי על חוסר הנזילות של נכסים מסוג זה.

Discussing the Numbers
 
 

צרו קשר עם מנהלי קשרי הלקוחות שלנו להסבר נוסף על אסטרטגיית ההשקעות שלנו