top of page
International Flags

תיקי חוב פרטי

אנו משקיעים עבור לקוחותינו במגוון של קרנות חוב פרטיות אשר מקנות ללקוחותינו חשיפה למגוון הזדמנויות השקעה מניבות בשווקים השונים.

Windmills on green field

תיקי השקעות גלובליות אלטרנטיביות

אנו מנהלים תיקי השקעות מגוונים בעלי פיזור גיאוגרפי וניכסי, עם התמחות בהשקעות אלטרנטיביות, לטובת לקוחותינו הפרטיים והמוסדיים בכל העולם מאז 2008, וכן שירותים ופתרונות לניהול הון פרטי (Private Wealth Management).

Image by Michael Longmire

השקעות אחריות חברתית

אסטרטגיית השקעות זו מאפשרת ללקוח להגדיר את תהליכי ההשקעה, בניית התיק וניהול הסיכונים של הלקוחות בשילוב של תפיסת ESG (סביבה, חברה, משילות) המאפשרת ללקוחות ליישם את הערכים בהם הם מאמינים בבניית תיק ההשקעות שלהם.

Portfolios

יחס אישי

סטנדרט מוסדי

Diversified
SRI
Private Debt

צרו קשר עם מחלקת קשרי הלקוחות שלנו להסבר נוסף על אסטרטגיית ההשקעות שלנו

bottom of page